അന്ന് നിങ്ങളെന്നെ അവഗണിച്ചു പോയ ഇടത്തു തന്നെയാണ് ഞാനിന്നും ഉണ്ണിയേട്ടാ…

❤️ നിന്നോർമയിൽ ❤️ എഴുത്ത്:- അഫി “ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഏട്ടാ എന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നേ. ഏട്ടനല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ എനിക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. എന്നെ വിട്ട് പോകല്ലേ ഏട്ടാ…” “എന്താ…. എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ… അത്രക്ക് വെറുപ്പായോ ഏട്ടന്… Read more