ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നത് സത്യമാണ്…. പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുദ്ദേശിച്ച സു ഖമല്ല ദത്തൻ…..

നിധാ എഴുത്ത്:-അഭിരാമി ആമി ” ഇതുവരെ പോയില്ലേഡീ ********* മോളെ നീ ??? “ ബെഡിൽ തളർന്നിരുന്ന അവളെ നോക്കി കേട്ടാലറയ്ക്കുന്ന തെ റിയുടെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു അവനകത്തേക്ക് പാഞ്ഞുവന്നത്. നിർവികാരത നിറഞ്ഞ ഒരു നോട്ടം മാത്രമവന് സമ്മാനിച്ചിട്ട്‌ അവൾ പതിയെ എണീറ്റ്… Read more