പെങ്ങളോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് താൻ കാണിച്ച സ്വാർത്ഥതയെ അവൻ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു ശപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, ഒരു നെന്മണിക്ക് പ്രതീക്ഷ പോലും തന്റെ പെങ്ങളുടെ….

മേഴ്‌സി കില്ലിംഗ് എഴുത്തുകാർ: ആദർശ് മോഹനൻ & രേഷ്മ രവീന്ദ്രൻ “”അവൾ ചോരയും, നീരുമുള്ള ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഡോക്ടർ.. എത്ര നാൾ ഇത് പോലെ ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും.??? മാത്രമല്ല, ഒരു പെണ്കുഞ്ഞാണ് വളർന്നു വരുന്നത്…അളിയൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ പേരിലുള്ള… Read more