ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ശോഭയുടെയും വിഷ്ണുദത്തൻ സാറിന്റെയും വിവാഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സ്വതന്ത്ര്യമായി വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ…….

അഭിരാമി എഴുത്ത്:-ജിജി ജോഷി ചുവന്ന വാകമരങ്ങൾ പരവതാനി തീർത്ത കൽപാതകൾ താണ്ടി ആ പഴയ സിമന്റ് ബെഞ്ചിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അഭിയുടെ മനസ്സ് തേങ്ങുക യായിരുന്നു. എന്തിനായിരുന്നു എല്ലാം .  ഒന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ , …. പോകാതിരുന്നൂടെ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ… Read more

എന്താ അമ്മേ ഏട്ടത്തി വന്ന കാര്യം എന്നെ അറിയിക്കാത്തത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിളിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല,,, ഓ നിന്നെ അറിയിക്കാൻ മാത്രം കാര്യം ഉണ്ടെന്ന്……

ബന്ധുവാര് എഴുത്ത്:-ജിജി ജോഷി മറന്നു കളയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും മിത്രയുടെ മനസ്സിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ആ ചോദ്യം ഉയർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു…… അവരെന്തിനാണങ്ങനെ എന്നെ തഴഞ്ഞു കളഞ്ഞത് ഞാനവരുടെ രക്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ???? പക്ഷേ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഇത്ര വേഗം മറക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ….. അത്ര നന്ദി കെട്ടവരാണോ ഈ… Read more