ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളേ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളു എന്ന് വാശി പിടിച്ചു. അവസാനം വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചു…

എഴുത്ത്: കറുപ്പിനെ സ്നേഹിച്ച മാഷ് നാളെയാണ് അവളുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ഡിവോഴ്സ്…. നീണ്ട നാല് കൊല്ലത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ്….പരസ്പര സമ്മതത്തോട് കൂടിയുള്ള ഡിവോഴ്സ്… അവളുടെ വീട്ടില്ലോ , എന്റെ വീട്ടില്ലോ അറിയില്ലാ ഞങ്ങൾ പിരിയുന്നത്… അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നല്ല… Read more

എന്റെ കല്യാണി എനിക്ക് നിന്നെ ഒരു സംശയം ഇല്ല പൊന്നെ…നിന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു…അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് എടുത്തതാ…

എഴുത്ത്: കറുപ്പിനെ സ്നേഹിച്ച മാഷ് ഏട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര സംശയം ആണല്ലേ… ഏട്ടൻ എന്തിനാ എന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയത്… എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തിനാ വേഗം ഫോൺ അവിടെ തന്നെ വെച്ചത്… എന്റെ കല്യാണി എനിക്ക് നിന്നെ ഒരു സംശയം… Read more