അവസാനമായി എൻ്റെ ദേവെട്ടനെ ഒന്ന് കെട്ടി പിടിച്ചോട്ടെ. ഇനി ഒരിക്കലും…..

പുനർവിവാഹം എഴുത്ത്:-നിഷാ മനു ക്യാൻസർ എന്നിലെ സ്ത്രീത്വത്തെ. വിഴുങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക്. നഷ്ടമായത്. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയാണ്. വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് അദ്ദേഹമായുള്ള വേർപിരിയൽ. അതിന്. അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയും എന്ന്… Read more