പെട്ടെന്നാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് ആരോ അവളുടെ വായ് പൊത്തി പിടിച്ചത്… കരുത്താർന്ന സെബാന്റെ……

അന്ന എഴുത്ത്:-മീനു ഇലഞ്ഞിക്കൽ അവൻ വരും…” ” മോളുടെ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റാൻ ഏഴ് മലകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വരും..” കുഴിഞ്ഞ കൺതടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങിയ മിഴിനീർ തുള്ളികൾ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് അന്ന പറഞ്ഞു ” വല്യമ്മച്ചിഎന്നതാ ഈ പറയുന്നേ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത… Read more

ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് തല കുനിച്ച് കൊടുത്ത് താലിചാർത്തി ഭർത്താവി നൊപ്പം……..

ഓർമ്മകൾ എഴുത്ത്:-മീനു ഇലഞ്ഞിക്കൽ ” മീനു .. ഹറിയപ്പ് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ഫോർ പി എം ഫ്ലൈറ്റ് ..” “ദേ കഴിഞ്ഞു ആനന്ദ് ..” ബാംഗ്ലൂരിലെ തിരക്കേറിയ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങിനായി യു എസിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന… Read more