അവിടെ നിന്നാൽ ശെരിയാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ഫോണും എടുത്ത്…..

അഭിയേട്ടന്റെ അമ്മുക്കുട്ടി എഴുത്ത്:-രാവണൻ രണ്ടണ്ണം അടിച്ചതിന്റെ മണം വരാതിരിക്കാൻ ഒരു മുട്ടായിക്കൂടെ തിന്നിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് കേറിയത്…. അമ്മയും അച്ഛനും ടീവി കാണുന്നുണ്ട്… അവൾ അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ആണ്…. ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കേറി ഇരുന്നു…. അമ്മു കുറച്ചു വെള്ളം… Read more