അതേയ്.. തനിയേ എഴുന്നേൽക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് – തല കറക്കം ഉണ്ടാവും വീണ് മുറിവ് പറ്റിയാൽ ബ്ലഡ് നിൽക്കില്ല. വാഷ് റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ കുറ്റി ഇടീക്കരുത്……..

💞💞 “ഞാനും അവനും പിന്നെ വെള്ള കോട്ടിട്ട മാലാഖയും” 💕💕 എഴുത്ത്:- ഷെറിൻ കഥകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ… ” അതേയ്.. തനിയേ എഴുന്നേൽക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് – തല കറക്കം ഉണ്ടാവും വീണ് മുറിവ് പറ്റിയാൽ ബ്ലഡ് നിൽക്കില്ല. വാഷ്… Read more