അവരെ അശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഭയന്നത് ദുബായ് ആണ് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തെന്നു പറഞ്ഞു എന്നെ പിടിച്ചു……

എഴുത്ത്:- സന്ദീപ് സി എൻ ദുബായിലെ പൊരിഞ്ഞ വെയിലുള്ള സമയം നെസ്ലെ കമ്പനിയുടെ bus കാത്തു bus സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു bus ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടു ടൂ ലേറ്റ് ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്തു ഒരു സ്ത്രീ ഫോണും പിടിച്ചു തല താഴ്ത്തി ഇരിക്കുന്നു….. ഇരിപ്പു… Read more

ദേ മനുഷ്യ ഇതിൽ ഞാനും കൂടെ വിചാരിക്കണം എങ്കിലേ വല്ലതും നടക്കു ചുമ്മാ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ ആണ് ഭാവം എങ്കിൽ ഞാൻ പീ ഡന കേസിൽ അകത്താക്കും…….

എഴുത്ത്:- സന്ദീപ് സി എൻ ഓഫീസ് ടൂർ കഴിഞ്ഞു വന്ന അവൻ ആവേശത്തോടുകൂടി കുളിച്ചു ഫ്രഷ് ആയി ബെഡ്‌റൂമിലെ ബെഡ് ഷീറ്റ് തട്ടി വിരിക്കുന്ന പ്രിയതമയുടെ പിറകിലൂടെ ചെന്നു കെട്ടി പിടിച്ചു കഴുത്തിൽ ചും ബിക്കുമ്പോൾ അവൾ കുതറി മാറി  അവനെ… Read more