വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം മുടങ്ങുന്നത് ഇത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കാര്യമൊന്നും അല്ല. നീ അതോർത്ത്…

എഴുത്ത്: സനൽ SBT “വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം മുടങ്ങുന്നത് ഇത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കാര്യമൊന്നും അല്ല. നീ അതോർത്ത് തിന്നാതെയും കുടിക്കാതെയും വീട്ടിൽ തന്നെ ചടഞ്ഞ് കൂടി ഇരിക്കാനാണോ നിൻ്റെ പ്ലാൻ.” “എൻ്റെ പൊന്നു രമേ അവന് ഇത്തിരി സമാധാനം… Read more

ബസ്സ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴും ആ ചില്ലുജാലകത്തിൻ്റെ വിടവിലൂടെ ഞാൻ അവളെ തന്നെ അങ്ങിനെ നോക്കിയിരുന്നു. നല്ല തണുത്ത കാറ്റും കൂടെ കുറച്ച് പ്രണയഗാനങ്ങളും ആഹാ അന്തസ്സ്…

എഴുത്ത്: സനൽ SBT “അതൊരു പോക്ക് കേസാടാ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ .” “അത് പിന്നെ ഇവിടെ ആർക്കാ അറിയാത്തത് എന്നിട്ടൊ ജോലി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും കസ്റ്റമർ കെയറിലാന്ന്. “ “അളിയാ ഈ കസ്റ്റമർ കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ?”… Read more