ജാതക ദോഷം ഒന്നുമില്ലാത്ത രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാലും മനപ്പൊരുത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ജീവിതം തീരില്ലെ..?

❤️ പട്ടാളക്കാരന്റെ പെണ്ണ് ❤️ എഴുത്ത്: അനു സത്യൻ നിഹാരിക അഞ്ച് വർഷം ജീവന്റെ പാതിയായി കൊണ്ട് നടന്ന പെണ്ണ് ഒരു ഗൾഫുകാരന്റെ ആലോചനക്ക് സമ്മതം മൂളിയപ്പോൾ ആണ് പ്രണയിക്കാൻ ജോലി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത്. അവളുടെ… Read more