എന്റെ കൈവശം ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. പച്ചക്ക് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്നും ടൂർ പോയപ്പോൾ നീ പോലും അറിയാതെ, ഞാൻ എടുത്ത നിന്റെ ബാത്‌റൂം ദൃശ്യം……….

Spoiler Alert Forensic Report CCTV Climax Twist തുടങ്ങിയ ക്‌ളീഷേ പ്രയോഗങ്ങളെ പിന്തുടരാതെ ദൃശ്യത്തിനൊരു പര്യവസാനം എഴുതുവാൻ ഉള്ള എന്റെ എളിയ ശ്രമം Story written by Darsaraj.R. Surya കഥാസാരം 👇 ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബവും ഇനിയെങ്കിലും വരുൺ… Read more