വേണ്ട യാമിനി….ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട….എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ട…….ഞാൻ പോവുകയാണ്….ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റിൽ ഒരു കമ്പനി……

Story written by Druvanshika Chandrashekhar നമുക്കിത് നിർത്താം യാമി….. എനിക്കിനി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല…..വീട്ടുകാരെ എതിർത്തിട്ടു നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ…… അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു വന്നെങ്കിലും അതു ഗൗനിക്കാതെ അവൻ പുലമ്പികൊണ്ടേ ഇരുന്നു….. കിച്ചാ….ഞാൻ…..… Read more