പാറു… ഈ പ്രായത്തിൽ… എല്ലാർക്കും തോന്നുന്നതാണിത്… വെറുമൊരു ഇഷ്ടം ഊതി പെരുപ്പിച്ചു ജീവിതം ഇവിടെ കുരുക്കിയിടാതെ നാലക്ഷരം പഠിച്ചു എവിടേലും ചെന്നെത്തിപ്പെടാൻ നോക്ക്…

വീണ്ടും ഒരു വസന്തകാലം രചന: Ruth Martin “അശോക്.. “അവർക്കിടയിലെ മൗനത്തിനു വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു… എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ ഒരു നിമിഷം ഓർത്തു.. “സുഖാണോ… “അവൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു.. “മ്മ്… ആണെന്ന് പറയാം…… Read more