സാരിത്തുമ്പ് എടുത്ത് അവൻ്റെ തല നന്നായി തോർത്തിക്കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ കണ്ണ്……

Story written by Sanal Sbt “അമ്മേ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ .” “നീ ചോറ് എടുത്തോ മോനെ. “ “ഹോ വേണ്ട ഞാൻ കാൻ്റീനിൽ നിന്ന് കഴിച്ചോളാം’ “ “ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നത്. നിക്ക്… Read more