ഒരു പരിഭ്രമത്തിന്റെ വൈകുന്നേരമാണ് അവൾ വലുതായി എന്ന് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അതിൽ പിന്നെയാണ്……

ഓൾഡ് സ്‌പൈസ് Story written by SATHISH THOTTASSERY സംഗീത ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്‌ത്‌ ലാപ്ടോപ്പ് അടച്ചു ബാഗിൽ വെച്ചു. കിയോസ്ക് ഡെസ്കിലെ പേപ്പേഴ്സും, പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇളം നീല നിറമുള്ള കമ്പനി ലോഗോ പുറംചട്ടയുള്ള നോട്പാഡും അണ്ടർ ടേബിളിന്റെ വലിപ്പിൽ വെച്ച്… Read more