ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല ഇനി പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനി….

പശി Story written by Uthara Harishankar അപ്പാ വിശക്കുന്നു… ചൊറിയൻ ചേമ്പ് പുഴുങ്ങിയത് അല്ലാതെ വേറെ …!!! അമ്മയുടെ കൈപ്പതിക്കുളിൽ അവന്റെ വാക്കുകൾ ഉടഞ്ഞു പോയി ഇറ്റ് വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി ഒറ്റയാലും എടുത്തു പൊക്കി, മുണ്ട്… Read more