മനുവും അവിഹിതവും ~ ഭാഗം 04 എഴുത്ത് :- വിഷ്ണു. എസ്

മുൻ ഭാഗം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ടാക്സി തറവാട്ടിൽ അടുത്ത്. വണ്ടിയുടെ ഒച്ച എത്തിയപ്പോഴേ അച്ഛനും അമ്മയും ഓടി അടുത്തൂ, പിന്നെ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ചേട്ടത്തിയെ കണ്ടില്ലലോ മനസ്സിൽ മനു ഓർത്തു. ഇതാ ചേട്ടത്തി കാൽ കഴുകാൻ മൊന്തയിൽ… Read more

മനുവും അവിഹിതവും ~ ഭാഗം 03 എഴുത്ത് :- വിഷ്ണു. എസ്

മുൻ ഭാഗം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. മനുവിന്റെ സുഹൃത്ത്‌ മഹേഷ്‌ പൊയി കഴിഞ്ഞതു തൊട്ട് അവനെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന വാക് അവന്റെ മനസിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഒരു കയ്യി നോകാം എന്നായി മനു. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ ട്രെയിനിൽ… Read more

മനുവും അവിഹിതവും ~ ഭാഗം 02 എഴുത്ത് :- വിഷ്ണു. എസ്

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരുക്കം മനു തുടർന്നു. പോവും മുന്പേ കൊച്ചിയിലെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടു യാത്രപറയാനുള്ള ജോലിയിലാണ് മനു. ഇനി തിരിച്ചു ഒരു മടകം കൊച്ചിയിലേക് അവനു ഉറപ്പില്ല. മനു താമസിച്ച ഫ്ലാറ്റും പരിസരവും മൊബൈലിൽ… Read more

മനുവും അവിഹിതവും ~ ഭാഗം 01 എഴുത്ത് :- വിഷ്ണു. എസ്

ഒന്നാം ഭാഗം കഥ നടക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ്. മനു ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാർന്നു സ്ഥിരജോലി അല്ലാർന്നു അതിനാൽ അവന്റെ ജോലി അവൻ നഷ്ടമായി. അവൻ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചില്ല. പകരം 2 മാസം അവധിക്കു വരുവാണ് എന്ന് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യ്തു… Read more