സത്യത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഏതു ആൺകുട്ടികളാണ് പോകാത്തത്. ആരായാലും പോകും പിന്നെ ഞാൻ മാത്രം എന്തിനാ ഇത്ര ജാഡ കാണിക്കുന്നത്.

എഴുത്ത്: സിറിൾ കുണ്ടൂർ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം മാഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്. .. അതു സാരമില്ല പിന്നെ എന്നു കാണാൻ പറ്റും എന്ന അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഒന്നും നൽകിയില്ല സന്ദേശം വായിച്ചിട്ടും മറുപടി കാണാതായപ്പോൾ അവൾ… Read more

അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാത്തതു കൊണ്ട് ഞാൻ അകത്തേക്കോടി കതകടച്ചിരുന്നു…

എഴുത്ത്: സിറിൾ കുണ്ടൂർ അമ്മേ, ഇനിക്കിപ്പോ കല്ല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട. എന്താ മോളെ എന്തു പറ്റി. ഓ, ഒന്നും പറ്റിട്ടല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാനാണ്. ഞാനതു പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖമൊന്നു വാടിയെങ്കിലും, പിന്നെ അമ്മ അതെക്കുറിച്ചൊന്നും എന്നോടു ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല. ഏതാണ്ടെക്കെ… Read more