കട്ടതാടിയും ബൈക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യൻ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പാവം..

കൂടപ്പിറപ്പ്… Story written by SHAMEENA VAHID അവനെന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണ്… ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാതെയാണ് അവൻ വളർന്നത്. ഞാൻ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആയത് കൊണ്ട് എല്ലാരുടെയും വാത്സല്യത്തിലാണ് വളർന്നത്.. പക്ഷെ അവനുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു പരിഗണയും കിട്ടിയില്ല. അവൻ… Read more

എപ്പോഴും പുച്ഛത്തോടെ മാത്രം തന്നെ നോക്കിയ കണ്ണുകളിൽ ചെറിയ നനവ് പടർന്നു. അത് ഞാൻ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു…

മുറിവ് Story written by SHAMEENA VAHID ബന്ധം പിരിഞ്ഞ ശേഷം ആദ്യമായാണ് മഹിയെ കാണുന്നത്.മഹി ആകെ മാറിപ്പോയിരുന്നു. ശരീരം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന എപ്പോഴും മറ്റു സ്ത്രീകളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന മഹിയല്ലായിരുന്നു അത്. അവിടെ എന്തിനോ വേണ്ടി ആരോടോ തർക്കിക്കുന്നത്… Read more