അങ്ങനെ നാടു വിടാനുള്ള ദിവസം എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പുലര്‍ച്ചെ ഉണ്ണിയുടെ വീട്ടു പടിക്കൽ വല്ലാത്തൊരു ബഹളം കേട്ടത്…

ഉണ്ണി Story written by Akc Ali നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകും കണ്ടു പഠിക്കാൻ അയലത്തെവിടേലും ഒരു പൊന്നുണ്ണി.. അങ്ങനെയൊരുണ്ണി കണ്ടു പഠിക്കാൻ എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു… എന്റെ അമ്മയും പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അയലത്തെ വീട്ടിലെ ഉണ്ണിയെ ഒന്ന് കണ്ടു പഠിക്കെടാ നീ എന്ന്..… Read more

വർഷങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ മീശക്ക് കട്ടി കൂടിയിരുന്നു. പല ഭാഷകള്‍ പഠിച്ചു പല സംസ്കാരങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി…പല അറിവുകൾ സമ്പാദിച്ചു…

തിരിച്ചുവരവ് Story written by AKC ALI എന്റെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കള്‍ എല്ലാം കവറില്‍ നിറച്ച് കൊണ്ട് വീട്ടില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ വീട്ടില്‍ ആകെ മൊത്തം ചിരിയായിരുന്നു സീൻ… ഓന്തോടിയാൽ എവിടെ വരെ പോകും എന്ന പരിഹാസം വേറെയും…ചങ്കാകെ കലങ്ങിയത്… Read more