പങ്കുവെക്കലിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന ബന്ധങ്ങൾക്കെപ്പോഴും മധുര പതിനേഴിന്റെ സൗന്ദര്യമായിരിക്കും, മീശയുള്ളതിന്റെ അധികാരം മാത്രം….

എഴുത്ത്: സമീർ ചെങ്ങമ്പള്ളി പെൺകോന്തൻ എന്ന വിളി പലകുറി കേട്ടിട്ടുണ്ട്…. ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ വിഹിതം ഒരു മടിയും കൂടാതെ വെട്ടി വിഴുങ്ങിയിരുന്നു, അന്നേരം പലരും എന്നെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും വിളിച്ചു “ഭാര്യയുടെ ചിലവിൽ കഴിയുന്ന പെൺകോന്തൻ… Read more

അവളിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുസൃതികളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും എന്നിലെ മാതൃത്വം കർക്കശക്കാരിയായ ഒരു…

കള്ളകർക്കിടകം എഴുത്ത്: സമീർ ചെങ്ങമ്പള്ളി മരണത്തിന് നല്ല നോവുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്നുമോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ജീവിതത്തോളമുണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞാൻ മറുപടി നൽകി, എന്റെ മറുപടിയിൽ വിശ്വാസം വരാത്തത്കൊണ്ടാകാം അവൾ കുറെ നേരവും എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു, പിന്നെ ബെഞ്ചിൽ പോയിയിരുന്നു. ജീവിതത്തിനെത്രയേറെ… Read more