പെണ്ണിനു എന്നെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ബാക്കിയൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല……

എഴുത്ത്:-സുധീ മുട്ടം പതിവിനു വിപരീതമായി നവനീത് രാവിലെ തന്നെ ഉണർന്ന് കുളിച്ച് അടുത്തുളള ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു ന്റെ ദേവി ഇന്നെങ്കിലും കാണാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാകണേ അവന്റെ ഉറക്കെയുളള പ്രർത്ഥന കേട്ട് പൂജാരി മെല്ലെയൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു… Read more

നാലു പേർക്ക് .മുമ്പിൽ പറയണമച്ഛാ.ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതവും…..

എഴുത്ത്:-സുധീ മുട്ടം “ഈ കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന് മലയാളത്തിലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്”… ” ദയവ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. ആകെയുളളൊരു മോളാണ്.ഉളളതെല്ലാം വിറ്റു പെറുക്കിയാണ് ഞങ്ങളീ വിവാഹം നടത്തുന്നത് “… ” പറഞ്ഞവാക്കിനു ആദ്യം വിലവേണമെടോ.പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനം സമയത്ത് തന്നോ നിങ്ങൾ. ഇല്ലല്ലോ.അപ്പോൾ… Read more