അത്…കുട്ടൻ ടിവിയിൽ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ…ഒരു ചേട്ടൻ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്..അതാണ് പ്രണയം…

റെഡ് കളർ പ്രണയം Story written by Divya Kashyap… കഴിഞ്ഞ ദിവസം fb ല് തോണ്ടി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മെസഞ്ചറിൽ നിന്നു ക്ണും എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടത്..ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കുരിപ്പാണ്…എന്തോ മെസേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നൂ… D…prd timil… Read more

എൻ്റെ ശരീരം തളർന്നു പോയി..ചിരവാൻ എടുത്ത തേങ്ങാമുറി അടുക്കള സ്ലാബിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന ഒരു കസേരയിലേക്ക്….

Story written by Divya Kashyap “തള്ളെടെ അപ്പുറത്തെ ഇളക്കം പിടിച്ച സാധനം…” അടുക്കള മുറ്റത്തെ ആരിവേപ്പിൻ ചോട്ടിലിരുന്ന് മീൻ വെട്ടുന്ന അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനൊന്നമ്പരന്നു… അമ്മ ഇതാരോടായീ പറയുന്നെ…?? അറിയാനായി ഞാൻ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി… പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടില്ല…… Read more

എൻ്റെ ശരീരം തളർന്നുപോയി.. ചിരവാൻ എടുത്ത തേങ്ങാമുറി അടുക്കള സ്ലാബിലേക്ക് വെച്ചിട്ട്…..

Story written by Divya Kashyap “തള്ളെടെ അപ്പുറത്തെ ഇളക്കം പിടിച്ച സാധനം…” അടുക്കള മുറ്റത്തെ ആരിവേപ്പിൻ ചോട്ടിലിരുന്ന് മീൻ വെട്ടുന്ന അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനൊന്നമ്പരന്നു… അമ്മ ഇതാരോടായീ പറയുന്നെ…?? അറിയാനായി ഞാൻ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി… പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടില്ല…… Read more